Homepage

Öne Çıkan Çalışma Alanlarımız

Osmanoğlu Hukuk 1995 yılından beri mesleki bilgi, birikim ve tecrübesiyle bir çok çalışma alanında hizmet vermektedir.

Tüm Çalışma Alanlarımızın Listesi için Lütfen Tıklayın

 


Haberler

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 1 Ocak 2015 Tarihinde Yürürlüğe Girdi

İstanbulda tahkim merkezi kuruluyor türkçe makaleKanun’un tek geçici Maddesine göre “(…) Kanun’un yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren iki ay içerisinde Madde 6’da belirlenen kurum ve kuruluşlarca Merkezin Genel Kurulunda görev yapacak temsilciler TOBB’a bildirilecek. Temsilcilerin bildirilmesinden itibaren iki ay içinde Genel Kurul ilk toplantısını yapacak ve temsilciler dört yıllık görev sürelerine başlayacak. Yönetim Kurulunun seçilmesinden itibaren altı ay içinde Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenlemeler, Merkez tarafından hazırlanacak ve yürürlüğe konacak”.


Third Party Funding in International Commercial Arbitration

TPF ingilize makale içinThird-party funding in international commercial arbitration is one of the most current and controversial issues in international arbitration. It can be defined as a system wherein a third-party funder partially or fully finances one of the parties arbitration costs. In case of a favourable award, the third-party funder is generally remunerated by a pre-agreed percentage of the amount awarded. In case of an unfavourable award, the funder’s investment is lost.