Şubat 15

No amendment to the merger control thresholds on 2015 will take place

The main legislations regulating the merger control regime in Turkey are the Law on Protection of the Competition (No.4054) and the Communique on Mergers and Acquisitions Requiring the Permission of the Competition Board (No.2010/4) (as amended by Communique 2012/3), which entered into force on January 01, 2011, replaced the former Communique (No.1997/1), and introduced important.

Şubat 14

Türk Hukuk Sisteminde İş Akdi Fesih Şekillerine İlişkin Prosedür

Türk Hukuk Sisteminde iş akdi fesihleri üç şekilde gerçekleşmektedir: Geçerli sebeple fesih (I), Haklı sebeple fesih (II) ve İkale, yani tarafların karşılıklı anlaşması suretiyle, iş akdinin feshi (III).         I- Geçerli sebeple fesih (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 18) Geçerli sebeple fesih kanunen üç sebebe dayanabilir: İşçinin yeterliliği (performans), işçinin davranışları, işletmenin, iş yerinin.

Ocak 30

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 1 Ocak 2015 Tarihinde Yürürlüğe Girdi

6570 Numaralı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girdi.  Kanun’un tek geçici Maddesine göre “(…) Kanun’un yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren iki ay içerisinde Madde 6’da belirlenen kurum ve kuruluşlarca Merkezin Genel Kurulunda görev yapacak temsilciler TOBB’a bildirilecek. Temsilcilerin bildirilmesinden itibaren iki ay içinde Genel Kurul ilk toplantısını yapacak ve.

Ocak 30

La crise de la gouvernance à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)

« La réalité est que l’OMC chapeaute un système commercial mondiale qui est loin de correspondre à la vision que s’en faisaient les architectes du GATT ». (L’avenir de l’OMC- relever les défis institutionnels du nouveau millénaire Rapport du Conseil consultatif au directeur général, OMC, 2004) L’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).