Feb 2

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 1 Ocak 2015 Tarihinde Yürürlüğe Girdi

İstanbulda-tahkim-merkezi-kuruluyor-türkçe-makale-300x1686570 Numaralı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girdi.

 Kanun’un tek geçici Maddesine göre “(…) Kanun’un yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren iki ay içerisinde Madde 6’da belirlenen kurum ve kuruluşlarca Merkezin Genel Kurulunda görev yapacak temsilciler TOBB’a bildirilecek. Temsilcilerin bildirilmesinden itibaren iki ay içinde Genel Kurul ilk toplantısını yapacak ve temsilciler dört yıllık görev sürelerine başlayacak. Yönetim Kurulunun seçilmesinden itibaren altı ay içinde Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenlemeler, Merkez tarafından hazırlanacak ve yürürlüğe konacak”.

 18 Madde ve 1 geçici hükümden oluşan İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu “​İstanbul Tahkim Merkezinin kuruluşu ile Merkezin görevleri ve Merkezin teşkilat yapısını” düzenliyor. Kanun’un Amaç ve Kapsamından da anlaşılacağı üzere İstanbul Tahkim Kanunu, Merkezin kuruluşu ve işleyişine ilişkin olup, Tahkime uygulanacak kurallar bütünü ile Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları içermemektedir.

 Son yıllarda uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde Devlet Mahkemeleri yerine Tahkime gidilmesi büyük bir artış göstermiştir. Ülkemizde Tahkime ilişkin düzenlemeler Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanununda yer almaktaydı ancak tarafsız ve bağımsız bir Tahkim Merkezi kurulması düşüncesi ilk olarak İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planında gündeme geldi.

 Yeni Kanun’a göre “Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, özel hukuk uyuşmazlıkları, idarenin özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkları ile imtiyaz şartlanma ve sözleşmeleriyle ilgili uyuşmazlıklar” İstanbul Tahkim Merkezinin yetki kapsamına girecek.

 Tahkim Merkezinin güvenilirliği ve işleyişindeki en önemli etken tarafsız ve bağımsız olmasıdır. Tahkim Merkezleri genellikle dernek statüsünde kurulurken (Alman Tahkim Derneği, Amerikan Tahkim Derneği) İstanbul Tahkim Merkezi’nin Kanun ile kurulacak olması ve bütçesinin geçici olarak da olsa Başbakanlık bütçesinden karşılanması Tahkim Merkezinin güvenilirliği ve bağımsızlığı açısından doktrinde ve hukukçular arasında haklı kaygılara yol açmıştır. Bununla beraber İstanbul Tahkim Merkezinin kurulması, Türkiye’de Tahkimin anlaşılması ve uygulanması açısından çok önemli bir adım olacaktır.

 İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurulunda görev yapacak Türkiye Barolar Birliği (TBB) temsilcileri 17 Ocak 2015 tarihinde 76 baro başkanının katılımıyla gerçekleşen 30. Baro başkanları toplantısında seçildi.

 En geç Kasım 2015 tarihinde İstanbul Tahkim Merkezinin işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenlemeler ile tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kuralların Merkez tarafından hazırlanarak yürürlüğe konması bekleniyor