Ocak 19

Latest News on Istanbul Arbitration Center (ISTAC): ISTAC Arbitration Rules

Istanbul Arbitration Center is established on 1 January 2015 with Law No. 6570. Istanbul Arbitration Centre Arbitration and Mediation Rules came into force on 26 October 2015 and are now published on ISTAC’s official website1 Arbitration Rules are comprised of 6 Parts and 45 Articles governing the entire arbitration procedure. Article 1 of the Rules.

Şubat 15

No amendment to the merger control thresholds on 2015 will take place

The main legislations regulating the merger control regime in Turkey are the Law on Protection of the Competition (No.4054) and the Communique on Mergers and Acquisitions Requiring the Permission of the Competition Board (No.2010/4) (as amended by Communique 2012/3), which entered into force on January 01, 2011, replaced the former Communique (No.1997/1), and introduced important.

Şubat 14

Türk Hukuk Sisteminde İş Akdi Fesih Şekillerine İlişkin Prosedür

Türk Hukuk Sisteminde iş akdi fesihleri üç şekilde gerçekleşmektedir: Geçerli sebeple fesih (I), Haklı sebeple fesih (II) ve İkale, yani tarafların karşılıklı anlaşması suretiyle, iş akdinin feshi (III).         I- Geçerli sebeple fesih (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 18) Geçerli sebeple fesih kanunen üç sebebe dayanabilir: İşçinin yeterliliği (performans), işçinin davranışları, işletmenin, iş yerinin.

Ocak 30

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 1 Ocak 2015 Tarihinde Yürürlüğe Girdi

6570 Numaralı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girdi.  Kanun’un tek geçici Maddesine göre “(…) Kanun’un yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren iki ay içerisinde Madde 6’da belirlenen kurum ve kuruluşlarca Merkezin Genel Kurulunda görev yapacak temsilciler TOBB’a bildirilecek. Temsilcilerin bildirilmesinden itibaren iki ay içinde Genel Kurul ilk toplantısını yapacak ve.