Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku

Şirket Birleşme ve Devralmaları

İcra ve İflas Hukuku

Borçlar Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku

Tüketici Hukuku

Yabancılar Hukuku

Ulusal ve Uluslararası Tahkim